Zaznacz stronę

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo 

Cel główny:  

Celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji osób w wieku powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo) i zamieszkujących w aglomeracji Silesia i Zagłebiu, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia. 

Projekt skierowany do:  

Uczestnikami Projektu mogą być osoby w wieku w wieku od 30 roku życia, pozostające bez pracy, BEZROBOTNI NIEZAREJESTROWANI I BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI (osoby bezrobotne lub nieaktywne/bierne zawodowo) zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w województwie śląskim, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup: 

 • o niskich kwalifikacjach 

lub 

 • kobiety 

lub 

 • długotrwale bezrobotne 

lub 

 • z niepełnosprawnościami 

lub 

 • powyżej 50 roku życia 

Rodzaj przyznanego bezpłatnie wsparcia: 

Wsparcie projektowe udzielane będzie w wymiarze: 

– średnio 150 godzin lekcyjnych szkolenia (kursy zawodowe, językowe, komputerowe i/lub miękkie), 

 • 3-miesięcznego stażu zawodowego z wynagrodzeniem miesiecznym w wysokości 2375,40 brutto ( 1721,00 na rękę), 
 • 4 godzin zegarowych poradnictwa psychologicznego,
 • 6 godzin zegarowych indywidualnego doradztwa zawodowego,
 • średnio 8 godzin zegarowych coachingu motywacyjnego i zawodowego,
 • średnio 10 godzin indywidualnego pośrednictwa pracy. 

Organizator zapewnia wsparcie towarzyszące związane z udziałem w Projekcie: 

– stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkoleń (przy szkoleniu w wymiarze co najmniej 4 godziny lekcyjne dziennie), opłaty egzaminacyjne, badania lekarskie i testy psychologiczne, dodatki stażowe 

 

ZAPISY  (decyduje kolejność zgłoszeń): 

 

FAJNA Spółdzielnia Socjalna   tel. (od 9 do 16, od pon. do pt.) 720 120 720   

Nabór do projektu zakończył się, można zapisać się na listę rezerwową.

przykładowe kursy:

– zawodowe :

 • spawania TIK
 • wózków widłowych
 • opiekuna osób starszych
 • opiekuna dzieci
 • tapicera
 • operator dronów
 • grafiki komputerowej wraz z tworzeniem stron www
 • podstaw obsługi komputerów
 • podstaw obsługi CNC Basic
 • księgowosci
 • Specjalisty RODO